"Biznes, bardziej niż jakiekolwiek inne zajęcie, polega na nieustannej kalkulacji, doskonaleniu się w sztuce przewidywania."

14 grudnia 2021

Termin naboru Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II Rundy Projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

czytaj

16 lipca 2021

Podstawowa Lista Rankingowa w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” – II Runda

czytaj

24 czerwca 2021

Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji w ramach II Rundy Projektu pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

czytaj