"Biznes, bardziej niż jakiekolwiek inne zajęcie, polega na nieustannej kalkulacji, doskonaleniu się w sztuce przewidywania."

5 lutego 2020

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

czytaj

27 listopada 2019

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” (II runda)

czytaj

4 lipca 2019

Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5″

czytaj