"Biznes, bardziej niż jakiekolwiek inne zajęcie, polega na nieustannej kalkulacji, doskonaleniu się w sztuce przewidywania."

19 czerwca 2020

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

czytaj

9 czerwca 2020

Zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

czytaj

12 maja 2020

Nabór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu oraz Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu, którzy zadeklarowali chęć wnioskowania o przyznanie wsparcia

czytaj