Projekty

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5

Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 70-tu Uczestników Projektu, z czego 60-osób uzyska wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej i Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Z pośród 60 wyżej wymienionych osób, 55 uzyska dodatkowo wsparcie w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

więcej

Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży i małych dzieci, a tym samym danie im szansy na bezpieczny przebieg ciąży, poród bez powikłań oraz wydłużenie i poprawę jakości życia ich dziecka, życia w jak największej sprawności bez chorób wrodzonych lub wywołanych pneumokokami – także w życiu dorosłym (do późnej starości).

więcej

Zdrowe Serce Seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym danie im szansy na wydłużenie i poprawę jakości i bezpieczeństwa ich życia.

więcej

Recepta na uśmiech

Celem Projektu jest minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez kompleksową i aktywną integrację dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami. Po szczegóły zapraszamy na stronę projektu - recepta.scob24.pl

więcej

Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu

Celem Projektu jest umożliwienie dostępu osobom starszym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym, do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych a tym samym zwiększeniu możliwości sprzyjających wydłużeniu i poprawie jakości ich życia.

więcej

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo doradczym 70-tu Uczestników Projektu, z czego 60-osób uzyska wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej i Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Z pośród 60 wyżej wymienionych osób , 55 z nich uzyska dodatkowo wsparcie w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

więcej

Warsztaty edukacyjne: Warto mieć własną firmę!

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu (SCOB) oraz Opolskie Centrum Demoktacji Lokalnej (OCDL) zapraszają zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa opolskiego do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych, promujących postawy pro-przedsiębiorcze wśród młodych ludzi.

więcej

Innowacyjne opolskie

Zbiór najważniejszych informacji dotyczących projektu `Innowacyjne Opolskie`

więcej