Zdrowe Serce Seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym danie im szansy na wydłużenie i poprawę jakości i bezpieczeństwa ich życia. Potrzeba realizacji projektu wynika z sytuacji demograficznej w woj. opolskim, tj. wzrostem liczby osób starszych (w tym z niepełnosprawnościami) zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osób pow. 60 roku życia (wg danych statystycznych w w/w powiatach w roku 2014 w większości były to kobiety – średnio 55%), u których występują choroby naczyniowo-sercowe (po przebytej hospitalizacji) oraz wymagające opieki/nadzoru w życiu codziennym, a nie mają oni dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, poprawiających ich stan zdrowia, funkcjonalność oraz ograniczających przedwczesną umieralność.

Strona projektu: http://serce.scob24.pl