Biuro usług BHP

Biuro usług BHP

  • szkolenia bhp i ppoż
  • nadzór i doradztwo bhp
  • kurs I pomocy przedmedycznej
  • kurs obsługi wózka widłowego
  • pomiary środowiska pracy

Strzelce Op, ul. H. Pobożnego 1
tel. 501 473 974