Co oferujemy

Oferta, którą proponuje Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu skierowana jest zasadniczo dla wszystkich przedsiębiorczych i aktywnych społecznie mieszkańców powiatu strzeleckiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego oraz oleskiego, którzy szukają wsparcia i miejsca na realizację własnych inicjatyw biznesowych, społecznych i prorozwojowych.

Kierujemy ją zarówno dla osób posiadających własny pomysł na działalność, z zamiarem jego realizacji w niedalekiej przyszłości, jak również dla już istniejących podmiotów gospodarczych, które poszukują wsparcia dla swojej bieżącej działalności.

Nasza oferta, którą kierujemy dla przyszłych i potencjalnych Partnerów naszego Centrum, ich klientów oraz mieszkańców regionu, obejmuje następujące aspekty wsparcia:

 • wynajem powierzchni biurowo – usługowych na preferencyjnych warunkach (ceny niższe od cen rynkowych);
 • dostęp do infrastruktury socjalno-bytowej obiektu (kuchnia, łazienki, sanitariaty) wraz z możliwością elastycznego wykorzystania zaplecza biurowego: w pełni wyposażonego biura (komputer, biurko, klimatyzator, elektryfikacja), kserokopiarki, faksu oraz sali konferencyjno-szkoleniowej dla 35 osób, z dostępem do projektora multimedialnego;
 • profesjonalną obsługę administracyjno-biurową – ‘skrzynka’ adresowa i pocztowa, włącznie z nadawaniem i odbieraniem przesyłek
 • promocja i podnoszenie kapitału ludzkiego oraz potencjału innowacyjnego lokalnych przedsiębiorstw, poprzez umożliwienie im uczestnictwa oraz angaż w realizację projektów unijnych
 • doradztwo biznesowe, zarówno na etapie rozpoczynania działalności, jak również w fazie jej rozwoju, przekształcania, restrukturyzacji bądź zmiany prawnej;
 • promocja, działania informacyjne oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, w tym unijnych, na rozpoczęcie lub rozwój przedsiębiorstwa
 • promocja Partnerów Centrum oraz podejmowanych przez nich inicjatyw (strona www, targi, zawiązywania klastrów, kojarzenie firm itp.)
 • upowszechnianie wiedzy ekonomiczno-finansowej wśród dzieci i młodzieży regionu, poprzez promocję i propagowanie postaw pro-przedsiębiorczych, jak również efektów, skutków i korzyści związanych z podejmowaniem działań przedsiębiorczych oraz wybieraniu konkretnych ścieżek kariery zawodowej

Dodatkowo, w ramach istniejącego Centrum rozwijamy inicjatywę pn. AZERiASZ, czyli Akademia Zdrowia, Edukacji, Rozwoju i Aktywnego Stylu Życia, skierowaną dla firm, pracowników przedsiębiorstw i rodzin. Inicjatywa ta służy do promowania i rozwijania koncepcji „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR), która w koncepcji działania przedsiębiorstw i lokalnego biznesu, uwzględnia zarówno interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Oferta SCOB jest również silnie powiązana z zaletami i wyróżnikami oferty, jaką kierują dla lokalnego biznesu nasi Partnerzy oraz Instytucje, które na terenie obiektu posiadają swoje siedziby lub oddziały. I tak swoje oddziały (biura) w Centrum posiadają następujące podmioty wspierające lokalny biznes:

 • Działalność w zakresie usług rachunkowo – podatkowych
 • Działalność polegająca na kompleksowej obsłudze inwestycji, w zakresie opracowania pełnej dokumentacji projektowej oraz czynności administracyjnych niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń
 • Działalność konsultingowa, w zakresie pozyskania pomocy publicznej z UE oraz optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwach
 • Działalność w pośrednictwie sprzedaży ubezpieczeń
 • Działalność w zakresie usług reklamowych, poligraficznych oraz graficznych
 • Działalność biura/agencji pośrednictwa pracy
 • Działalność w zakresie usług informatycznych oraz projektowania witryn internetowych
 • Działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • Działalność w zakresie oferowania usług prawnych – specjalizacja: obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Działalność szkoleniowa