Dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznes zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z nowych dotacji na rozwój firmy,
poprawę bezpieczeństwa i higieny prac oraz szkolenia.
 • Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy ?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

 • Cel utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego ?

Celem utworzenia funduszu było zapobieganie utraty przez pracowników zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki oraz poprawa zarówno pozycji firmy jak i samych pracowników na rynku pracy.

 

 • Kto może ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ?

O dofinansowanie może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę. Pracownik powinien być zatrudniony na umową o pracę, nie ma jednak znaczenia na jaką część etatu. Pracodawca, jako osoba pracująca również może starać się o dofinansowanie, aby skorzystać ze szkoleń.

 

 • Na co można przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Środki z KFS można przeznaczyć na koszty kształcenia ustawicznego takie jak:

 • Określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • Badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

 

 •   Jakie jest wysokość dofinansowanie ?

W 2016 roku dofinansowanie w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 10 osób, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro) wynosi 100%, a w przypadku małych, średnich i dużych firm wynosi 80%.

Jednocześnie kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

 • Co należy zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania z KFS?

Kontaktujesz się z nami i określasz potrzeby szkoleniowe Twoje albo Twoich pracowników a my przygotowujemy dla Ciebie odpowiednią ofertę.

Pomożemy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, który jest potrzebny do złożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia, otrzymujesz informacje o decyzji na temat dofinansowania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierasz z urzędem umowę na realizację działań w ramach KFS oraz w ciągu 30 dni od dnia otrzymania środków dostarczasz do urzędu informację na temat wybranego usługodawcy i realizatora kształcenia.

 

Pula środków z KFS jest ograniczona, a przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc osoby zainteresowane do podjęcia jak najszybciej działań, aby skorzystać z możliwości dofinansowania.

Uwaga: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.