Informacje o SCOB

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu, inaczej ‘SCOB’ lub ‘Centrum’, jest typem instytucji otoczenia biznesu (IOB), której głównym celem i zadaniem jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw z terenu woj. opolskiego, głównie z sektora MŚP.

Koncepcja działania tej instytucji opiera się na funkcjonowaniu sieci wsparcia przedsiębiorczości, która umożliwi podmiotom korzystającym z usług SCOB, dostęp do szerokiej oferty fachowców i specjalistów, w zakresie usług wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu współpracującego lub zrzeszonego w SCOB.

Idea funkcjonowania SCOB opiera się na koncepcji tzw. jednego okienka dla przedsiębiorcy, jednak nie w celu rejestracji jego działalności, ale pełnej obsługi bieżącej działalności – jako jej wsparcie. W miejscu tym przedsiębiorca będzie miał możliwość zdobycia fachowej pomocy w zakresie prawnym, ekonomicznym, finansowym, podatkowym, inwestycyjnym, poligraficznym, marketingowym, architektonicznym oraz budowlanym.