Korzyści i zalety SCOB

ABSOLUTNA NOWOŚĆ RYNKOWA 
SCOB jest całkowitą nowością z punktu widzenia podejścia do koncentracji usług, poprzez tworzenie kompleksowej sieci wsparcia dla przedsiębiorstw.

SIEĆ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Skupienie w  jednym  miejscu  fachowej wiedzy z  różnych  dziedzin bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności.

BRAK BARIER W DOSTĘPNOŚCI I KORZYSTANIU Z USŁUG CENTRUM 
SCOB przeznaczony jest dla wszystkich potencjalnych oraz już działających przedsiębiorców na terenie powiatu strzeleckiego i woj. opolskiego.

ELASTYCZNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 
Dzięki funkcjonowaniu SCOB, w jednym miejscu, każdy z zainteresowanych podmiotów będzie mógł zostać, w zakresie podstawowych usług otoczenia biznesu, kompleksowo obsłużony w interesującym go terminie i czasie.

DYWERSYFIKACJA I KOMPLEMENTARNOŚĆ OFEROWANYCH USŁUG 
Możliwość zdobycia fachowej pomocy w zakresie prawnym, ekonomicznym,  podatkowym,     inwestycyjnym,  poligraficznym i architektonicznym.

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORCY 
W wyniku skupienia w ramach obiektu wielu różnych podmiotów gospodarczych, działających w ramach sieci wsparcia przedsiębiorstw, planujemy, aby przedsiębiorca  za jeden stały  pakiet  abonamentowy miał możliwość korzystania z podstawowych usług, oferowanych przez Partnerów działających w ramach lub pod egidą SCOB.

INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO OBSŁUGI KLIENTA 
Każdy z potencjalnych przedsiębiorców, korzystający z usług SCOB, zostanie „podjęty” przez menedżera SCOB,  a następnie skierowany do odpowiedniego Partnera Centrum odpowiadającego potrzebie przedsiębiorcy  –  pomoc i wyjaśnienie koncepcji funkcjonowaniu SCOB wraz z przedstawieniem oferty

DOSKONAŁA LOKALIZACJA 
Centrum zlokalizowane jest w ścisłym sąsiedztwie (vis-a-vis) Osiedla Piastów Śląskich oraz znajduje się w otoczeniu osiedla domków jednorodzinnych. Wedle różnych szacunków okolica w promieniu 3km od SCOB zamieszkiwana jest przez ok. 9000 mieszkańców.

STYMULACJA DZIAŁAŃ LOKALNEGO BIZNESU 
Oferta produktowo-usługowa Partnerów operujących pod egidą SCOB jest ukierunkowana na podnoszenie wskaźnika przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, poprzez stymulację działań i inicjatyw prorozwojowych.

OCHRONA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
Oferta SCOB zasadniczo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i problemom z jakimi borykają się nowi przedsiębiorcy. Dzięki wsparciu, oferowanemu przez doświadczonych Partnerów, poprzez wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia firmy te otrzymują dodatkowy impuls, ale już nie pieniężny, tylko fachowe doradztwo.

WSPARCIE INSTYTUCJI FINANSOWO-KREDYTOWEJ 
Możliwość  korzystania  z  usług  finansowo-kredytowych,  oferowanych  przez placówkę/oddział banku, działającego przy Centrum.

PODNOSZENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW 
SCOB mocno angażuje się w realizację projektów unijnych, mających na celu rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie oraz transfer wiedzy i współpracę sfery nauki i przedsiębiorstw na terenie woj. opolskiego (Priorytet VIII PO KL).