Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” (II runda)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego   w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” jest dostępna do pobrania w zakładce: Projekty → Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5 → Aktualności