Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

Informujemy, że Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego   w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” jest dostępna do pobrania w zakładce: Projekty → Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5 → Aktualności