Nabór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu oraz Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu, którzy zadeklarowali chęć wnioskowania o przyznanie wsparcia

Nabór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu oraz Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu, którzy zadeklarowali chęć wnioskowania o przyznanie wsparcia w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” prowadzony będzie w Biurze lidera Projektu w dniu 15.05.2020r. (tj. piątek) w godzinach 9:00 – 14:00.

Udzielenie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego zostało umożliwione na podstawie Uchwały nr 2467/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Szczegóły w zakładce: Projekty –> „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” –> Aktualności.