Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji w ramach II Rundy Projektu pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

Informujemy, iż w dniu 30.06.2021r. Komisja Oceny Wniosków rozpocznie ocenę merytoryczną złożonych Wniosków o przyznanie dotacji w ramach II Rundy Projektu pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5″.