Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5″

Informujemy, iż Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny merytorycznej złożonych Wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5″.

Ocena potrwa do 12.07.2019r.