Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5

Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 70-tu Uczestników Projektu, z czego 60-osób uzyska wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej i Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Z pośród 60 wyżej wymienionych osób, 55 uzyska dodatkowo wsparcie w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

Więcej informacji na stronie projektu pod adresem: okp5.scob24.pl