Recepta na uśmiech

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pn. Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich oraz Gminą Niemodlin rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pt. „Recepta na uśmiech”

Informujemy, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszony termin rekrutacji oraz zostaną udostępnione dokumenty do pobrania.

Po szczegóły zapraszamy na stronę projektu – recepta.scob24.pl