Termin naboru Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II Rundy Projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” (II Runda) prowadzony będzie w Biurze Projektu w dniu 30.12.2021r. w godzinach 9:00 – 14:00.

Szczegóły w zakładce: Projekty -> „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” -> Aktualności.