Usługa „Wirtualnego biura”

Usługa pn. ‘Wirtualne biuro’ kierowana jest do osób, które nie są zainteresowane posiadaniem ‘stałej’ powierzchni biurowej, w której prowadzą własną działalność gospodarczą. Podyktowane może to być różnymi względami: ekonomicznymi (cięcie kosztów utrzymania biura oraz jego wynajmu), bądź też profilem działalności, który przykładowo wymusza na właścicielach większą mobilność, co wiąże się z prowadzeniem firmy w terenie.
Jest to zatem idealne rozwiązania dla tych, którzy de facto potrzebują usługi tzw. biura na godziny albo też szukają biznesowego adresu i siedziby prowadzonej przez siebie firmy.

Do dyspozycji osób zainteresowanych usługą oddajemy 2 podstawowe pakiety:

I. Pakiet ‘Rejestracja’, który obejmuje:

  • rejestracja siedziby firmy pod biznesowym adresem Centrum Biznesu,
  • udostępnienie adresu do korespondencji przychodzącej i odbiór korespondencji,
  • powiadomienie o otrzymaniu nowej korespondencji.
  • skanowanie poczty przychodzącej i przesyłanie jej na elektroniczny adres Najemcy (za zgodą Najemcy).

Cena: 50zł netto/miesiąc

II. Pakiet ‘Poznaj moją Firmę!’, który obejmuje:

  • rejestracja siedziby firmy pod biznesowym adresem Centrum Biznesu,
  • umieszczenie informacji o działalności firmy na stronie Centrum (www.scob24.pl),
  • informowanie o działalności gospodarczej firmy (przez obsługę Centrum) potencjalnych konsumentów i kontrahentów,
  • udostępnienie adresu do korespondencji przychodzącej i odbiór korespondencji,
  • powiadomienie o otrzymaniu nowej korespondencji.
  • skanowanie poczty przychodzącej i przesyłanie jej na elektroniczny adres Najemcy (za zgodą Najemcy).

Cena: 100zł netto/miesiąc