Warsztaty edukacyjne: Warto mieć własną firmę!

WARSZTATY EDUKCYJNE: „WARTO MIEĆ WŁASNĄ FIRMĘ!”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu (SCOB) oraz Opolskie Centrum Demoktacji Lokalnej (OCDL) zapraszają zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa opolskiego do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych, promujących postawy pro-przedsiębiorcze wśród młodych ludzi.

Oferta edukacyjna naszych warsztatów skierowana jest zarówno do uczniów liceów, techników, jak również szkół zawodowych mieszczących się na terenie powiatów: strzeleckiego, opolskiego, oleskiego, kluczborskiego oraz miasta Opole.

Głównym celem planowanych warsztatów jest chęć uświadomienia młodym ludziom, że dzięki wsparciu z funduszy europejskich można realizować swoje pasje i marzenia, które mogą przerodzić się w przyszły zawód pozwalający swobodnie funkcjonować na rynku pracy.

Poniżej znajduje się wstępna lista proponowanych zakresów tematycznych realizowanych szkoleń warsztatów edukacyjnych:

1. ”Jak założyć własną firmę?”- teoretyczne wprowadzenie i omówienie zagadnień związanych z założeniem i funkcjonowanie własnej firmy.

2. Warsztaty edukacyjne – „Narzędzia coachingowe jako wsparcie i inspiracja w zakładaniu własnej firmy” –pokazujące możliwości zarządzania i prowadzenia własnej firmy i kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Tytuły proponowanego warsztatu (alternatywne):

A. Walt Disney i jego strategia jako pomoc w założeniu własnej firmy– uczestnicy wcielają się w różne role, występujące w strategii Walta Disneya, z perspektywy: krytyka, marzyciela i racjonalisty, aby ustalić co będzie im potrzebne przy zakładaniu własnej firmy

B. Strategia 6 kolorowych kapeluszy pomocnych w założeniu własnej firmy jest to bardziej zaawansowane rozwinięcie opisanej powyżej strategii Walta Disneya. Realizacja strategii odbywać się będzie poprzez spojrzenie na daną sytuację / problem, jaki zaistnieje w procesie zakładania własnej firmy, z 6 różnych niezależnych od siebie perspektyw. Poprzez realizację koncepcji i wykonywania przez każdą z grup specjalnych ćwiczeń z kolorowymi kapeluszami, wystąpi możliwość przepracowania swojego pomysłu na biznes, zgłaszanego przez grupę lub indywidualnego uczestnika.

C. Trening twórczego myślenia – wsparciem młodego przedsiębiorcy w ramach tzw. „Treningu twórczości”– przez około 2h, prowadzący warsztat trener, generować będzie z każdym uczestnikiem pomysły na biznes, opierając się na jego (uczestnika) założeniach i obserwacjach.

3. ”Jak to zrobiłem?!”- historie sukcesów i przykłady beneficjentów PO KL, którzy dzięki pozyskanemu wsparciu prowadzą własną działalność gospodarczą.

 

Proponowana powyżej tematyka w spójny sposób łączy ze sobą wiedzę teoretyczną na temat przedsiębiorczości oraz praktyczne jej wykorzystanie w tzw. przestrzeni gospodarczej, na przykładach młodych osób, którym udało się osiągnąć sukces, prowadząc własną działalność gospodarczą. Czas trwania warsztatów – ok. 4h.

Harmonogram planowanego projektu przewiduję organizację 4. cykli warsztatów edukacyjnych (4 godziny edukacyjne w ciągu dnia) w listopadzie 2015r. na terenie lokalnych instytucji otoczenia biznesu (inkubatory, centra przedsiębiorczości). Przewidujemy, że grupa warsztatowa, złożona z uczniów wybranej szkoły, będzie liczyła ok. 25 osób.

W celu zapewnienia wysokiej jakości przeprowadzanych warsztatów, zachęcamy dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych, w tym nauczycieli przedsiębiorczości, zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach edukacyjnych, o zgłaszanie konstruktywnych uwag, które pozwolą nam jeszcze lepiej dostosować tematykę proponowanych szkoleń, zgodnie z oczekiwaniami młodych osób. Przypominamy, że udział w warsztatach jest bezpłatny.

Projekt edukacyjny realizowany będzie w ramach projektu „Warto mieć własną firmę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskich, z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w ramach promocji tzw. dobrych praktyk wykorzystania funduszy unijnych na terenie województwa opolskiego.