Współpraca

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu pozostaje otwarte na wszelkie inicjatywy i możliwości wzajemnej współpracy, zarówno ze strony zainteresowanych Przedsiębiorców, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych Instytucji Otoczenia Biznesu, jak również Partnerów Społecznych oraz Fundacji, których celem jest:

  • edukacja oraz stymulowanie rozwoju postaw i inicjatyw przedsiębiorczych,
  • wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości,
  • budowa społeczeństwa obywatelskiego
  • realizacja polityki zrównoważonego oraz harmonijnego rozwoju lokalnego oraz regionalnego (w tym gospodarczego)
  • realizacja projektów, których celem jest podnoszenie kapitału ludzkiego oraz potencjału innowacyjnego w przestrzeni życia społeczno-gospodarczego
  • promowanie i wspieranie koncepcji „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR), która realizowana będzie poprzez działalność „AZERiASZ’a”

Jako podmiot, sami lub we współpracy z naszymi Partnerami, realizujemy kilka inicjatyw i projektów zgodnych z misją naszego Centrum Biznesu.

Zachęcamy zatem do nawiązania wzajemnej współpracy oraz skorzystania z naszego potencjału jako Partnera dla Państwa inicjatyw, która przyczyni się do skutecznej realizacji Waszych celów!